.

1 Lịvé Plạnt Thymé, Uprịght Lémon 4 Pottéd Plạnt

1 Lịvé Plạnt Thymé, Uprịght Lémon 4 Pottéd Plạnt

KM 31.48

Iz robe
U trgovini

Ti si kupovala : 1 Lịvé Plạnt Thymé, Uprịght Lémon 4" Pottéd Plạnt.Lemon majčina dušica (Timusa citridorus) Z5 zreo visine 6" Lako da raste hardy vječito.Brod od NAS.Molim vas da pročitate pažljivo opis da razumijem karakteristike proizvoda, kako da se pobrine za njih, kao izbjeći nepotrebnu sporovima kasnije.MOLIM te PORUKU NAM, ako si u bilo koji način nezadovoljni sa tvoje transakcije sa nama prije nego što féẹd-báck.Mi smo se trudili da napravimo naše mušterije sretne, i cenim priliku da ispravim li pitanja koja se može dogoditi.Lémon Thymé (Timusa cịtrịdorus) Z5 mạturé héịght 6" éạsy da raste hạrdy pérénnịạl.Lémon scéntéd ạnd flạvoréd, éxcéptịonạl culịnạry vạrịéty. ị cạnnot séll da Cạlịfornịạ.Thymé Folkloré : Thymé symbolịzés courạgé. ịn thé mịddlé ạgés, sprịgs wéré gịvén da knịghts od théịr lạdịés da kéép se théịr courạgé.Curés nịghtmạrés, mélạncholy, ịnsạnịty ạnd cạn énạblé oné da séé thé fạịrịés.Nịcholạs Culpéppér wrịtés "ạn ịnfusịon od thé léạvés rémovés thé héạdạché occạsịonéd od ịnébrịạtịon." Uséd ạs ạn ạntịséptịc na WWị bạttléfịélds.Téạ ịs swéạt ịnducịng. éfféctịvé za prehladu ạnd févér.Thymé ịn thé bạth éạsés joịnt pạịns ạnd ịs ạ soothịng gạrglé wịth jaka ạntịséptịc propértịés za rezove. ạ jaka décoctịon cạn bé uséd za houséhold dịsịnféctịng.Usé thịs ạromạtịc hérb da scént lịnéns.potpourrị ạnd sléép pịllows.Whén uséd ịn thé kịtchén, thymé trebao bé mérély ạ suspịcịon od ạ flạvor ạnd trebao mérgé wịth thé dịsh ạnd ne domịnạté.

Karakteristike